Executeur benoemen

alles over nalatenschap: informatie en afwikkeling

nalatenschap - erfenis - nalatenschap afwikkelen - beneficiair aanvaarden - executeur benoemen

"Het nadenken over je nalatenschap en het van ruim tevoren regelen van de benodigde formaliteiten is in de huidige tijd een 'must'. Om te voorkomen dat de fiscus onnodig veel belasting (successierecht) heft over de nalatenschap, is het belangrijk om je te laten voorlichten en bijstaan door een expert: je notaris."

"De afwikkeling van een nalatenschap brengt veelal ingewikkelde problemen met zich mee. Zelfs als de erflater de nodige moeite heeft genomen om de nalatenschap na het overlijden eerlijk te verdelen, onstaan er vaak genoeg geschillen en zelfs ruzies tussen familieleden."

Voor een nalatenschap ga je naar notaris Wijts-van Nimwegen in Haarlem

Een executeur benoemen is verstandig, als je wil dat na je overlijden de nalatenschap wordt afgewikkeld en verdeeld op de manier waarop jij dat wil. Je kunt in je testament een executeur benoemen. De executeur wordt ook wel genoemd: executeur-testamentair. Vraag de persoon die je in je testament als executeur wil benoemen of hij deze functie wil aanvaarden. Als een persoon na het overlijden de functie als executeur aanvaardt, dan is hij ook verplicht zijn taak te volbrengen. De executeur kan niet halverwege het afwikkelen van de nalatenschap zijn taak neerleggen. De erfgenamen kunnen niet anders dan de benoeming van de executeur (en de bijbehorende bevoegdheden van de executeur) door de erflater accepteren.

Notariskantoor Wijts-van Nimwegen in Haarlem - dé specialist op het gebied van de nalatenschap! Notariskantoor Wijts-van Nimwegen in Haarlem is dé specialist voor zowel het efficïent regelen van je nalatenschap als voor de afwikkeling van een nalatenschap waar je mee te maken hebt. Het is ook mogelijk notaris Wijts-van Nimwegen te benoemen tot executeur in de nalatenschap. Neem voor meer informatie contact op of kijk op Notariskantoor Haarlem: http://www.wijtsvannimwegen.nl/.

Wat doet een executeur? De functies van een executeur zijn o.a.: een boedelbeschrijving opmaken, een lijst van alle bezittingen en schulden in de nalatenschap, zodat hij rekening en verantwoording kan afleggen aan de erfgenamen. De executeur zorgt dat de nog lopende contracten van de overledene worden beëindigd, hij zorgt voor het innen van vorderingen en hij zorgt ervoor dat schulden worden betaald. De executeur geeft legaten af aan de legatarissen of betaalt legaten uit, afhankelijk van het type legaat. De executeur is ook bevoegd tot het indienen van de successieaangifte (aangifte successierecht). Het ondertekenen van de successieaangifte houdt echter wel in dat de executeur zich ook verplicht de successierechten (de belasting) te betalen. Naast de veel voorkomende verplichtingen van de executeur is het ook mogelijk de executeur op te dragen bepaalde regelingen te treffen voor huisdieren, of om de executeur een geheel andere opdracht te geven. Het is ook mogelijk de executeur in het testament nog meer bevoegdheden te geven, zodat de executeur de status van executeur-afwikkelingsbewindvoerder krijgt en de nalatenschap geheel zelfstandig kan afhwikkelen en verdelen. Neem contact op met je notaris voor meer informatie.

Hulp van de notaris aan de executeur is mogelijk. De executeur kan hulp van de notaris inroepen indien dat noodzakelijk is. De notaris kan de executeur bijstaan bij de soms ingewikkelde taken die door de erflater zijn opgedragen.

Is er een vergoeding voor de executeur? Ja, indien bij de benoeming van de executeur in het testament niets specifieks is geregeld, bedraagt het loon van de executeur 1% van het vermogen op de dag van overlijden. Dit percentage is geregeld in de wet. Indien je wil afwijken van deze 1% beloning, dan kun je dat in je testament opnemen. Je kunt dan bijv. een vast honorarium bepalen. De vergoeding voor de executeur is een schuld van de nalatenschap maar de vergoeding is niet aftrekbaar voor de successierechten.

 

Neem ook eens een kijkje op de volgende informatieve sites: samenwonen, notaris, hypotheek, overlijden, nalatenschap, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst, samenlevingscontract, beveiliging Haarlem, Wijts, Electrondynamics, notariskosten, notaristarieven, hypotheek, vakantie, notaris Haarlem. Meer sites onder de menuknop 'Links'.